THEORETISCHE ENQUÊTE
Begin december 2020 hebben wij een enquête opgesteld voor mensen met Oost-Aziatische afkomst om te kijken hoeveel racisme zij ervaren in een Westers land. 43 deelnemers hebben deze enquête volledig ingevuld. Deze enquête werd gedeeld op mijn eigen Facebookprofiel. Ook heeft ORBIT vzw een artikel gemaakt voor op hun website en dit gedeeld op hun Facebookpagina.
Allereerst was alles wat de deelnemers hebben meegedeeld in de safe space-meeting heel interessant en waardevol. De deelnemers vonden de safe space zeer boeiend en betrouwbaar. Dit was ook het belangrijkste voor ons. Vanuit de enquête en deze safe space kunnen we uitklaren wat ze zeker in de campagne aan bod moet komen. Uit deze meeting hebben we twee hoofddoelen eruit gehaald, namelijk mensen aansporen om (zichzelf) te verdedigen en mensen bewustmaken van hun vooroordelen.
     ENQUÊTE WEBSITE TESTEN (GRAFISCH EN INHOUDELIJK)
In een enquête heb ik een link van het testprototype
geplaatst en vragen gesteld over de vormgeving en de
gebruiksvriendelijkheid van de website. De enquête werd
gedeeld op verschillende sociale media. In totaal hebben
33 mensen deze enquête volledig ingevuld.
Back to Top